Szántó Mónika

Tanúsított TSMT terapeuta
Szakvizsgázott fejlesztőpedagógus
+36 70 334-6711

Mozgásterápia • TSMT terápia

Az organikus éretlenség fő tünetei

0-3 éves kor jellemző tünetei

Motoros

 • táplálkozási, szopási nehézség
 • eltérő izomtónus
 • megkésett,eltérő mozgásfejlődés
 • egyensúlyi problémák
 • aszimmetria a test két oldalának használata között
 • csecsemőkori (primitív) reflexek tartós fennmaradása
 • kóros együttmozgások
 • éretlen finommotorika
 • megkésett beszédfejlődés

Pszichés-kognitív

 • alvászavar
 • észlelési funkciók gyengesége
 • rövid idejű figyelem
 • beszédértési problémák
 • eltérő kommunikációs igény
 • megkésett beszédfejlődés
 • megkésett pszichomotoros fejlődés
 • szem-kéz koordináció hiánya, rövidsége
 • gyenge motiválhatóság

Szociális

 • nehéz megnyugtathatóság
 • kötődési problémák
 • csökkent, kiszámíthatatlan együttműködés
 • nehéz irányíthatóság
 • tiltás meg nem értése, be nem tartása
 • akaratos, öntörvényű viselkedés
 • agresszió
 • autoagresszió
 • dührohamok
 

3-7 éves kor jellemző tünetei

Motoros

 • gyenge mozgáskoordináció
 • pontatlan mozgás
 • új mozgások tanulásának gyengesége, lassúsága
 • erőadagolási problémák
 • diszpraxia
 • éretlen grafomotorika
 • beszédfejlődés problémája
 • hiperaktivitás
 • tic

Pszichés-kognitív

 • figyelemzavar (rövid- és hosszútávú)
 • információ feldolgozási zavar
 • emlékezet gyengesége (rövid- és hosszútávú)
 • belátáson, tapasztalaton alapuló gondolkodás késése
 • ok-okozati összefüggések meg nem értése
 • testvázlat, térbeli tájékozódás, lateralitás, jobb/bal gyengesége, éretlensége
 • szorongás

Szociális

 • beilleszkedés nehézsége
 • szabályok betartásának nehézsége
 • alkalmazkodás, együttdolgozás nehézsége
 • kiszámíthatatlan szabálykövetés
 • gyenge kontrollfunkció
 • segítségadás elutasítása
 • gyenge feladattudat, feladattartás
 • feladathelyzetekből való kiszállás
 • autizmus
 

Kisiskoláskor jellemző tünetei

Motoros

 • írásmozgás gyengesége, éretlensége
 • mozgások, sportági alaptechnikák elsajátításának nehézségei

Pszichés-kognitív

 • tanulási zavarok: írásban, olvasásban, számolásban
 • lassú, nehézkes tanulási tempó

Szociális

 • áldozat, bohóc, agresszor
 

Ezek a tünetek azért veszélyesek, mert a gyerek az aktuálisan mozgósítható képességeivel rövidebb idejű, alacsonyabb minőségű teljesítményre/kooperációra képes, mint kortársai. Célirányos vizsgálat és terápia nélkül rögzül az a szint, ahol a tünetek először jelentkeztek. Iskolai kudarcok, kapcsolati, önértékelési problémák, zavarok jelenhetnek meg. Mindez látványosan hat azon kompetenciák kialakulására és megerősödésére, amelyekre minden munkaerőpiacra beilleszkedni akaró XXI. századi embernek szüksége van. (Forrás: Lakatos Katalin Ph.D)

Sikertörténet

Laura kétévesen még nem beszélt, kb. 20 aktív szava volt és emellett elég kezelhetetlen volt. Együttműködni nem tudott, állandóan hisztizett, például nem tudtunk boltba menni vele, mert ott is állandóan hisztizett, levágta magát a földre. Ezek mellett állandóan felső légúti betegségei voltak. Mónika tanácsára elvittük egy fül-orr gégész specialistához, aki megállapította, hogy tele van az arcürege váladékkal, nem hall rendesen. Ezt ki kellett tisztítani. A vizsgálaton egyéb érdekes összefüggéseket is megtudtunk Laura állapotáról.