Szántó Mónika

Tanúsított TSMT terapeuta
Szakvizsgázott fejlesztőpedagógus
+36 70 334-6711

Mozgásterápia • TSMT terápia

Az organikus éretlenség fő tünetei

0-3 éves kor jellemző tünetei

Motoros

 • táplálkozási, szopási nehézség
 • eltérő izomtónus
 • megkésett,eltérő mozgásfejlődés
 • egyensúlyi problémák
 • aszimmetria a test két oldalának használata között
 • csecsemőkori (primitív) reflexek tartós fennmaradása
 • kóros együttmozgások
 • éretlen finommotorika
 • megkésett beszédfejlődés

Pszichés-kognitív

 • alvászavar
 • észlelési funkciók gyengesége
 • rövid idejű figyelem
 • beszédértési problémák
 • eltérő kommunikációs igény
 • megkésett beszédfejlődés
 • megkésett pszichomotoros fejlődés
 • szem-kéz koordináció hiánya, rövidsége
 • gyenge motiválhatóság

Szociális

 • nehéz megnyugtathatóság
 • kötődési problémák
 • csökkent, kiszámíthatatlan együttműködés
 • nehéz irányíthatóság
 • tiltás meg nem értése, be nem tartása
 • akaratos, öntörvényű viselkedés
 • agresszió
 • autoagresszió
 • dührohamok
 

3-7 éves kor jellemző tünetei

Motoros

 • gyenge mozgáskoordináció
 • pontatlan mozgás
 • új mozgások tanulásának gyengesége, lassúsága
 • erőadagolási problémák
 • diszpraxia
 • éretlen grafomotorika
 • beszédfejlődés problémája
 • hiperaktivitás
 • tic

Pszichés-kognitív

 • figyelemzavar (rövid- és hosszútávú)
 • információ feldolgozási zavar
 • emlékezet gyengesége (rövid- és hosszútávú)
 • belátáson, tapasztalaton alapuló gondolkodás késése
 • ok-okozati összefüggések meg nem értése
 • testvázlat, térbeli tájékozódás, lateralitás, jobb/bal gyengesége, éretlensége
 • szorongás

Szociális

 • beilleszkedés nehézsége
 • szabályok betartásának nehézsége
 • alkalmazkodás, együttdolgozás nehézsége
 • kiszámíthatatlan szabálykövetés
 • gyenge kontrollfunkció
 • segítségadás elutasítása
 • gyenge feladattudat, feladattartás
 • feladathelyzetekből való kiszállás
 • autizmus
 

Kisiskoláskor jellemző tünetei

Motoros

 • írásmozgás gyengesége, éretlensége
 • mozgások, sportági alaptechnikák elsajátításának nehézségei

Pszichés-kognitív

 • tanulási zavarok: írásban, olvasásban, számolásban
 • lassú, nehézkes tanulási tempó

Szociális

 • áldozat, bohóc, agresszor
 

Ezek a tünetek azért veszélyesek, mert a gyerek az aktuálisan mozgósítható képességeivel rövidebb idejű, alacsonyabb minőségű teljesítményre/kooperációra képes, mint kortársai. Célirányos vizsgálat és terápia nélkül rögzül az a szint, ahol a tünetek először jelentkeztek. Iskolai kudarcok, kapcsolati, önértékelési problémák, zavarok jelenhetnek meg. Mindez látványosan hat azon kompetenciák kialakulására és megerősödésére, amelyekre minden munkaerőpiacra beilleszkedni akaró XXI. századi embernek szüksége van. (Forrás: Lakatos Katalin Ph.D)

Sikertörténet

Nagyobbik fiúnkat bátor­tala­nabb­nak, ügyet­lenebb­nek láttuk, és mivel nyári születésű, nem szerettük volna siettetni az iskolát. Ezzel óvónői is egyetértettek, mert lassúnak látták a feladathelyzetekben, ezen kívül nem szeretett rajzolni sem.