Szántó Mónika

Tanúsított TSMT terapeuta
Szakvizsgázott fejlesztőpedagógus
+36 70 334-6711

Mozgásterápia • TSMT terápia

TSMT-I (egyéni terápia)

A gyermek életkorát, állapotát, érettségét, terhelhetőségét vizsgálati eredményét figyelembe véve történik a javaslattétel a TSMT-I (egyéni) terápiára.

A terápia lényege, hogy olyan szenzoros ingereket kap a gyermek, ami jólesik a számára, például plédben egyenletes lüktetésre lengetjük, miközben énekelünk és szemkontaktust veszünk fel vele, nagylabdán különböző irányokban mozgatjuk, és folytathatnám a több száz feladatunkkal.

Az egyéni terápiákban jelentős hangsúly helyeződik a sokoldalú vesztibuláris ingerlésre (például plédes/függőágyas lengetések), mely által a gyermek egyensúlyszervét ingereljük. Ezzel az a cél, hogy a gyermek egyensúlyszervébe közvetítsünk passzív ingereket, mert az egyensúlyszerv összeköttetésben van a vizuális (látó), auditív (halló) és beszélő rendszerrel. Az ide közvetett ingerek segítik érni az idegrendszert, hatnak az izomtónusra, ezáltal a mozgásra. Ennek eredményeképpen javulni fog a gyermek vizuális, auditív feldolgozása, mozgása, beszéde.

A terápia során a gyermek komplex vizuális-auditív-taktilis-proprioceptív ingert kap, melyek rendszeres ismétlésével vizuális (látott), auditív(hallott), taktilis(tapintott), térbeli, mozgásos emléknyomok alakulnak ki, miközben végigjárjuk az ontogenetikus fejlődésmenetet a fejemeléstől egészen a felállásig. A hiányzó lépcsőfokokat megerősítjük, „újrahuzalozzuk” az idegrendszer kéreg alatti érző-mozgató területeit. A terápia során szoros érzelmi kohéziót alakítunk ki a szülő és a gyerek között.

Az egyéni terápiát home-training (otthon végezhető tréning) formában tanítom be a szülőknek, megbeszélve a feladatok sorrendjét, ismétlésszámát, heti gyakoriságát. A családok a betanított feladatsort otthon végzik gyermekükkel, majd 4 hét múlva egy kontrollvizsgálaton bemutatják a feladatsort, elmondják az aktuális állapotot. Ennek tükrében történik a feladatok átírása.

A TSMT-I átlagos időtartama 6-12 hónap. Nagyjából ennyi idő szükséges ahhoz, hogy a gyermek csoportos terápián (TSMT-II) tudjon részt venni, amennyiben szükséges a továbbiakban.

Ízelítő az egyéni terápiából

A plédben, függőágyban, különböző irányokba történő lengetéssel a gyermek egyensúlyszervét ingereljük. Ezáltal passzív ingereket közvetítünk oda, mert az egyensúlyszerv a látó (vizuális), a halló (auditív) és a beszélő rendszerrel is aktív összeköttetésben van. Az ide közvetített ingerek segítik érni a gyermek idegrendszerét. Ez fontos módszere a terápiának.


Nagylabdán különböző irányokba való mozgatás történik. Azt várjuk, hogy a gyermek helyzetnek megfelelő, adaptív mozgásos (motoros) választ adjon: tartsa meg magát, támasszon ki. A terápiának ez a motoros része. Törekszünk a szemkontaktusra, a mozgás ütemére énekelünk. A gyermek folyamatosan érez valamit, mindeközben saját magáról is kap visszajelzést. A terápiának ez a szenzoros része.


Nagylabdán ülve plüss körbeadogatása a test körül, a rugózás ütemére téri irányok mondása számsorral. Egyidejű, többcsatornás figyelemfejlesztés történik, mely során kiemelt szerepet kapnak a téri irányok és a vizuális-auditív-verbális-motoros szinkronok kialakítása. Fontos, hogy mire kezdik a gyerekek az iskolát, addigra biztonsággal tudjanak tájékozódni a térbeli és a síkbeli irányokban, hiszen ez lesz az írás, olvasás alapja. A szinkronok kialakítása a TSMT feladatai között végig kiemelt szerepű, hiszen egy feladathelyzetben akkor sikeres a gyermek, ha a külvilágból akár több csatornán érkező információkat (látja, hallja) egyidejűleg össze tudja kapcsolni, értelmezni és meg tudja tervezni, kivitelezni ezek után a helyes választ.


Négykézláb előre-hátra billegve mondókázni, közben előre nézni nem mindig könnyű. A feladatvégzés során nagymozgás fejlesztés, poszturális szabályozás, izomtónus szabályozás, beállító- és egyensúlyi reakciók fejlesztése történik. A nagymozgások fejlesztése mindennek az alapja.


Nagyobb gyerekeknél igazi kihívás állva billegni, mondókázni és labdázni a billenő lapon. A nagymozgás- és egyensúlyfejlesztés mellett egyidejű többcsatornás figyelemfejlesztés és a szinkronok kialakítása a cél.

Sikertörténet

Hannát 4 évesen vittem Mónikához TSMT-re. A mód­szert a védőnőnk ajánlotta. Gyógytornász vagyok, így a mozgásterápia nem volt idegen számomra. Utána­olvastam, és úgy gondol­tam, segíthet a lányomnak. A problémát a társas kapcsolataiban, emberekhez való viszonyában láttam. Alapvetően egy nyugodt, okos, jó gyerek, aki ismeretlenek társaságában teljesen visszahúzódott. Az oviban a többi gyerekkel nem foglalkozott, csak magában volt el. A játszó­téren csak olyan játékokkal játszott, amivel más gyerek nem. Ha mégis odajöttek, szólt, hogy menjünk el onnan.