Szántó Mónika

Tanúsított TSMT terapeuta
Szakvizsgázott fejlesztőpedagógus
+36 70 334-6711

Mozgásterápia • TSMT terápia

Mozgásterápia-TSMT terápiáról szakembereknek

A mozgástanulás során a gyermek megtanulja működtetni saját testét, melysorán fejlődik, ügyesedik. Motoros (mozgásos) készségei a gyakorlástól is függnek.

A mozgásfejlesztések által a gyermek fizikailag erősödik, fejlődik állóképessége, gyorsasága, koordinációs képességei, figyelme, önkontrollja javul.

A mozgásterápia segítségével a gyerek olyan érzésekkel kell, hogy találkozzon, amelyeket eddig még nem volt módja átélni, esetleg hárította vagy a kapott inger mennyisége nem volt számára feldolgozható.

A terápia során a gyermek megtanulja észlelni önmagát a saját cselekvéseiből származó érzésein keresztül. Aktiváló környezetről a terapeuta gondoskodik.

Vizsgálatainkból kideríthető, hogy a gyermek idegrendszere, agykéreg alatti sruktúrái, szenzoros feldolgozása mennyire érett. Amennyiben a vizsgálat során az éretlenség derül ki, ez mindenképp oka lehet a részképesség-zavaroknak, tehát a részképességzavarok, a tanulási nehézségek mint az idegrendszer éretlenségének tüneteiként jelennek meg.

Ez azért fontos felismerés, mert ilyen esetben a fejlesztést nem a jelenlegi gyakorlat szerinti agykérgi szinten kell elkezdeni, ahol az egyes részképességközpontok vannak, hanem kéreg alatt. Agykéreg alatti szerveződési szinteket újrastruktúrálni viszont csak a szenzomotoros terápiák tudják.

TSMT terapeutaként nem tisztem és nincs kompetenciám diagnózisokat hozni.

Célom, a tünetek listázása után a fennálló tünetek csökkentése. Tervezett beavatkozással, tervezett szenzomotoros tréninggel (TSMT) javíthatjuk az eltéréseket, rendellenességeket.

A TSMT terápiával érési folyamatokat indítunk be az idegrendszerben, melynek eredménye:

 • állapotjavulás
 • G faktor beindítása: motoros, pszichés-kognitív, szociális terület érett működéséhez szükséges képességek (például észlelések, figyelem, emlékezet, gondolkodás, kommunikáció)
 • pozitív tranzferek kialakulása (például a mozgás és a beszéd szinkronja, helyzetértelmezés-választervezés, irányíthatóság, együttműködési képesség, követelményrendszer elfogadása, terhelhetőség).

A kéreg alatti szabályozás javításával állapotjavítást hajtunk végre. Ennek hatása érzékelhető otthon, az óvodában és az iskolában is.

TSMT terápiával az organikus éretlenség megszüntethetõ. Az érési folyamatok által az elért eredmények megszilárdulnak. Ez azért fontos, mert eredményesebben lehet ráépíteni egyéb más agykéregre ható terápiákat, fejlesztéseket, például fejlesztőpedagógia, logopédia.

A természet több primitív reflexszel (akaratlan válaszadások a környezeti hatásokra) ruházza fel az újszülöttet, melyek fontosak a túlélése szempontjából. A fejlődés előrehaladtával tanult képességekre van szükség, így ezek váltják fel a primitív reflexeket. Ám sok esetben ezek a primitív reflexek nem törlődnek, meglétük akadályozza az optimális fejlődést. Ez oka lehet a gyengébb tanulási képességeknek, a finommotorika gyengeségének, logopédiai problémáknak, éjszakai ágybavizelésnek. A TSMT feladatai ezeken is segítenek: a szenzomotoros területen kialakult fejlődési elmaradásokat pótolja célzott ingerléssel, passzív mozgatással (plédben/függőágyban lengetés). Optimális feltételeket teremt a saját test megéléséhez (testkép, testséma, mozgáskoordináció), gátolja a kóros mozgásmintákat, lehetőséget biztosít az aktív mozgások gyakorlásához a fiziológiás mozgássoroknak megfelelően, a fejkontrolltól a felállásig, a tér és idő, az érzékelés, észlelés összekapcsolásával.

A gyerekek jól reagálnak a korai fejlesztésre, mert központi idegrendszerük plasztikus. Ez azt jelenti, hogy a korai tünetek változhatnak, megváltoztathatóak. A későbbiekben, ahogy a gyermek egyre növekszik, agya kevésbé képlékennyé válik, reakciói egyre jobban beágyazódnak. Ezért fontos a minél korábbi felismerés, szükség esetén a TSMT megkezdése.

Kinek nyújt segítséget?

Olyan gyerekeknek, akikre igaz a tünetlista valamelyike, vagy akár több is egyszerre.

Leggyakoribb problémák, amelyekkel felkeresnek

 • tipikustól eltérő mozgásfejlődés: a gyermek mozgásfejlődése megkésett, lelassult, stagnáló vagy éppen felgyorsult
 • az egyes mozgásfejlődési szakaszok kimaradtak, felcserélődtek, hibásak vagy nem a szenzitív szakaszban jelentek meg, amikor az ontogenetikus fejlődésmenetben kódolva volt
 • mozgással kapcsolatos egyéb problémák
 • megkésett beszédfejlődés
 • 0-3 éves megkésett pszichomotoros fejlődés
 • részképességproblémák, figyelmi deficitek
 • tanulási zavarok
 • BTM
 • SNI
 • ADHD
 • autizmus

Miért jó erre a TSMT terápia?

 • Korszerű, precíz diagnosztikai rendszereket használ.
 • Amennyiben a vizsgálat az eltérő fejlődés/elmaradás hátterében idegrendszeri éretlenséget talál, olyan terápiát alkalmaz, amely az idegrendszer kéreg alatti szabályozását, érési folyamatait segíti.
 • A terápiák minden diagnózisra, tünetre, sérültségi szintre kidolgozottak.
 • A terápia során fejlődik a gyermek mozgása, a sikeres iskolai beválásához szükséges részképességei, készségei, szociális érettsége.
 • Feladataiban olyan okosító eszközöket, helyzeteket alkalmaz, amelyet máshol asztalnál ülve kell megoldani.

Sikertörténet

Kisfiúnk kötött csípővel született. Emiatt terpeszpelenkát kellett viselnie. Azt gondoltuk, hogy emiatt késik az összes mozgásfejlődési szakasza. Egyéves kora után feltűnt, hogy mozgása összerendezetlen, járása bizonytalan. Vártunk, hátha… Eltelt még egy év és már a beszéde is késett. A gyermekorvos a tudtunkra adta, hogy mozgása és beszéde le van maradva kortársaihoz képest. Ekkor kezdődött a tortúra: hallásvizsgálat, MR, EEG, gyermekpszichológus, neurológus stb. A végeredmény nem volt egyöntetű: egyik vizsgálat azt hozta ki, hogy egészséges, csak lusta beszélni, a másik pedig, hogy autista.