Szántó Mónika

Tanúsított TSMT terapeuta
Szakvizsgázott fejlesztőpedagógus
+36 70 334-6711

Mozgásterápia • TSMT terápia

TSMT-II (csoportos terápia)

Csoportos terápia azoknak a gyermekeknek javasolt, akik Állapot- és mozgásvizsgálatuk alapján enyhén megkésett (eltérő) teljesítményt vagy életkoruknak nem megfelelő teljesítményt mutatnak, de együttműködőek, terhelhetőek, irányíthatóak.

Közel ezer feladatból, izgalmas eszközök felhasználásával, a fokozódó terhelés elvét figyelembe véve állítom össze és mutatom be minden alkalommal azt a pályát, amit meg kell jegyezniük, le kell „küzdeniük”. Eközben észrevétlenül fejlődik a gyermekek nagymozgása, testvázlata, térbeli tájékozódása, oldalisága, mozgáskoordinációja, egyidejű, többcsatornás figyelme, emlékezete, problémamegoldó gondolkodása, szerialitása, viselkedéskontrollja, feladat- és szabálytudata, illetve feladattartása.

A terápia során figyelmi, emlékezeti aktivitási folyamatokat ingerlünk. Figyelünk arra, hogy a beszéd és a mozgás szinkronban legyen, hiszen ez a tanulás alapja az iskolában. Tehát néz, hall, beszél, gondolkodik, mozog egyszerre. Ez a jó szenzomotoros szinkron, amitől függ a sikeres iskolai beválás. A gyerekek azokat az idegpályákat fogják a tanulásra használni, amelyeket ezekkel a nagymozgásokkal ki tudunk alakítani.

A TSMT-II (a TSMT-I-hez hasonlóan) is alkalmazza a fokozódó terhelés elvét, vagyis a könnyebbtől a nehezebb, egyszerűbbtől az összetettebb, a lassabbtól a gyorsabb felé haladunk.

A csoportos terápia feladatai közé több kognitív (értelmi) feladatokat teszünk, mely során a gyermekeknek figyelniük, emlékezniük, gondolkodniuk, helyzeteket megoldaniuk, beszélniük, rajzolniuk, társaikkal együttműködve kell. Tehát a gyermek figyeli, megfigyeli, megérti a feladathelyzetet, majd egyedül vagy társaival kooperálva megtervezi és kivitelezi a helyzetnek megfelelő (adaptív) válaszát.

A csoportos foglalkozáson heti 2×45 percben vesznek részt a gyerekek kislétszámú csoportban.

A csoportos TSMT-nek akkor van vége, ha az Állapot- és mozgásvizsgálat eredménye azt mutatja és bekövetkezik az általános bejavulás motoros, pszichés-kognitív, szociális területen. A gyermek gyorsabb, hatékonyabb, terhelhetőbb, elfogadja az irányítást és együttműködő.

Ízelítő a csoportos terápiából

Egyensúlyozás rézsútosan emelkedő és süllyedő, különböző felületű, szélességű stabil és instabil felületeken, labda feldobással és elkapása, ezzel egyidőben napok visszafelé sorolása. Folyamatosan figyelni kell a pálya változásait, ehhez mérten kell tervezni és kivitelezni a mozgást, miközben meg kell tartani az egyensúlyt, és visszafelé sorolni a napokat. Nem könnyű ennyi mindenre odafigyelni egyszerre.


Padon jobb kézzel labdapattintás számolással. Mi mindenre kell figyelni: saját magára, hogy ne essen le, a labdavezetés folyamatos legyen (szem-kéz-láb koordináció), úgy számoljon, ahogy pattintja a labdát. Mi fejlődik közben nála? Érzékelés, észlelés, egyidejű többcsatornás figyelem, folyamatos és tartós irányított figyelem, koncentráció, egyensúlyérzék, poszturális szabályozás, izomtónus szabályozás, mozgáskoordináció, nagymozgás, térbeli tájékozódás, jobb/bal diszkrimináció, szabálytudat, feladattudat, vizuális-verbális-motoros szinkronok és még sorolhatnám.


Bokák közé szorított labdával páros lábbal ugrálás, ütemre tapsolás és napok sorolása. Figyelnie kell, hogy nem eshet ki a labda, ütemre kell tapsolni és mondani a napokat. Ezt hívjuk a terápiában szinkronoknak.


Térben tekergő színes egyensúlyozó hídon kell az egyensúlyt megtartva áthaladni úgy, hogy egyszerre kell figyelni a labda feldobását-elkapását, illetve az egyes lépéseket, ugyanis menet közben sorolni kell azokat a színeket, amelyekre éppen rálép. Ez az egyidejű többcsatornás figyelem fejlesztésének egyik módja.


Bóják között jobb, bal, váltott kézzel labdavezetés számolással. Nem nehéz? És ha mögötte, mellette, vele szembe jönnek ugyanígy, akkor sem? Figyelnie kell magára, a társaira, a saját számolására. Ki tudja- e zárni a zavaró körülményeket, tud koncentrálni? Pont, mint az iskolában.


Magyar Gábor Mozgáskottáján több részképesség is remekül fejleszthető. Ennél a feladatnál a jobb/ bal irányok megerősítése, az egyensúlyérzék, az egyidejű többcsatornás figyelem fejlesztése volt a fő terápiás cél. A piros és kék színű lábjelek mutatják, hogy melyik lábbal kell a lábnyomra ugrani. A sárga babzsák jelzi, hogy melyik kézzel kell pattintani a labdát. Mennyit kell pattintani? Az ovisoknak annyit, amennyi pöttyöt lát a lábnyom előtt. A sulisok már láncszámolást is végezhetnek vele: +3 -1 +3 -1.


Mi nem csak a földön labdázunk, hanem a padon is. Két padon végiggyalogolni, miközben egy hosszabb sorozatot mond, nem könnyű, hiszen végig figyelni kell arra, hogy ne essen le, a szemével követnie kell a lépéseit és a labda útját is. Aztán hopp, jön egy megszakítás, mert a két pad között van egy szakadék. Vajon tudja- e folytatni a mozgás és a beszéd programját vagy az egyik lekapcsol? A suliban az lesz az ügyes gyerek, aki feladatvégzés közben folyamatosan és szinkronban tudja futtatni a benne lévő programot, akár egy megszakítás után is fel tudja venni a fonalat.


Lezáró játék a végén: 8 gyerek rollerfogózik. Nem veszélyes az? Az ő esetükben nem, mert 7 hónap intenzív munkával kialakítottuk, hogy nem csak magukra, hanem a társukra is megtanultak figyelni. Kialakult, tovább erősödött a koncentrált és a megosztott figyelmük, a hirtelen változásokhoz rugalmasan jól alkalmazkodnak. A szabályokat betartják, kooperálnak, együtt dolgoznak. Akarom mondani játszanak. A TSMT-ben játék a tanulás.

Sikertörténet

Gyermekem zavar­talan ter­hesség 40. hetében oxigén­­hiánnyal született, magzat­­vize meconiumos volt, léle­gez­tetni kellett. A gyermek­klinika PIC részlegére került, ahol testhőmérsékletét, fejét lehűtötték és ebben az állapotban tartották 3 napig. Izomzatáról megálla­pították, hogy hypotón. Fentiek miatt a Katona-módszert tanították be nekünk a kórházban, mely napi 6-szor 30 perc tor­názást jelentett.